สูตรสองตัวบน 4 คู่ชุด สูตรหวยรัฐบาล สูตรคำนวณหาเลขเด็ดสองตัวบน

LOTTODUCK ได้นำสูตรหวยใหม่ๆมาให้ เหล่าชาวหวยได้รับชมกันอีกตามเคย วันนี้เราชาวหวยได้ สูตรหวยรัฐบาล สูตรสองตัวบน 4 คู่ชุด สูตรคำนวณหาเลขเด็ดสองตัวบนแม่นๆ จากสถิติการคำนวณพบว่า สูตรหวยรัฐบาลสองตัวบน 4 คู่ชุดนั้น เข้ามาแล้ว 7 งวดติดต่อกัน ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจมาก และขอให้เหล่าชาวหวยทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ตัวเลขที่ได้เกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลัง ไว้ใช้ดูเพื่อเป็นแนวทางเสี่ยงโชคเท่านั้น โดยมีการคำนวณ ดังนี้

การคำนวณหาเลขหลักสิบบน

หลักแสนรางวัลที่1 (2ครั้ง) + หลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่1 (3ครั้ง) + หลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่1 (2ครั้ง) = ผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์ + 9คงที่ = หลักสิบบน(1)
หลักสิบบน(1) + 2คงที่ = หลักสิบบน(2)

การคำนวณหาเลขหลักหน่วยบน

หลักแสนรางวัลที่1 (2ครั้ง) + หลักหมื่นรางวัลที่1 + หลักพันรางวัลที่1 (3ครั้ง) + หลักสิบรางวัลที่1 (2ครั้ง) + หลักหน่วยรางวัลที่1 = ผลลัพธ์(1) 
ผลลัพธ์(1) + หลักร้อยสามตัวหน้าครั้ง2 + หลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่2 (3ครั้ง) +หลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่2 = ผลลัพธ์(2)
ผลลัพธ์(2) + 5คงที่ = หลักหน่วยบน(1)
หลักหน่วยบน(1) + 2คงที่ = หลักหน่วยบน(2)

จากการคำนวณ สูตรหวยรัฐบาล สูตรหวยสองตัวบน 4 คู่ชุด สามารถนำเลขที่ได้ทั้งสองหลัก มาใช้จับคู่กับแบบสลับไปมา ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  • หลักสิบบน(1) แทนด้วยตัวอักษร A
  • หลักสิบบน(2) แทนด้วยตัวอักษร B
  • หลักหน่วยบน(1) แทนด้วยตัวอักษร X
  • หลักหน่วยบน(2) แทนด้วยตัวอักษร Y
    หากแทนตำแหน่งด้วยตัวอักษรแล้ว เมื่อนำมาจับคู่กันแล้ว จะได้ AX AY BX และ BY เป็นตัว 4 คู่ชุด เพื่อนำไปใช้ในการเสี่ยงโชคสองตัวบน

ตัวอย่างการคำนวณ สูตรสองตัวบน 4 คู่ชุด สูตรปักหลักสิบและหลักหน่วยบน

งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2562     5 1 0 5 4 1     1 1 6   3 8 2  /  2 5 0   1 4 0 
5 + 5 + 2 + 2 + 2 + 0 + 0 + 9คงที่ = 25  27 หลักสิบบน จะได้ 5 - 7
5 + 5 + 1 + 0 + 0 + 0 + 4 + 4 + 1 + 3 + 8 + 8 + 8 + 2 + 5คงที่ = 54  56 หลักหน่วยบน จะได้ 4 - 6
จากการคำนวณ เมื่อนำมาจับคู่จะได้ สองตัวบน4คู่ชุด คือ 54 56 74 76 เพื่อใช้ซื้อในงวดถัดไป

ผลรางวัล (งวดวันที่ 17 มกราคม 2563) 497774 สองตัวบน 74 เข้าตรงๆตามสูตรที่คำนวณ

งวดวันที่ 17 มกราคม 2563     4 9 1 7 7 4     1 3 2   0 0 4  /  5 9 5     3 7 9 
4 + 4 +5 + 5 + 5 +5 + 5 + 9คงที่ = 42  44 หลักสิบบน จะได้ 2 - 4
4 + 4 + 9 + 1 + 1 + 1 + 7 + 7 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 5คงที่ = 47  49 หลักหน่วยบน จะได้ 7 - 9
จากการคำนวณ เมื่อนำมาจับคู่จะได้ สองตัวบน4คู่ชุด คือ 27 29 47 49 เพื่อใช้ซื้อในงวดถัดไป

ผลรางวัล (งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563) 589227 สองตัวบน 27 เข้าตรงๆตามสูตรที่คำนวณ

งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563     5 8 9 2 2 7     2 5 9   5 5 2  /  9 2 7   3 7 5 
5 + 5 + 9 + 9 + 9 + 7 + 7 + 9คงที่ = 60  62 หลักสิบบน จะได้ 0 - 2
5 + 5 + 8 + 9 + 9 + 9 + 2 + 2 + 7 + 5 + 5 + 5 + 5 + 2 + 5คงที่ = 83  85 หลักหน่วยบน จะได้ 3 - 5
จากการคำนวณ เมื่อนำมาจับคู่จะได้ สองตัวบน4คู่ชุด คือ 03 05 23 25 เพื่อใช้ซื้อในงวดถัดไป

ผลรางวัล (งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563) 781403 สองตัวบน 03 เข้าตรงๆตามสูตรที่คำนวณ

งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563     7 8 1 4 0 3     9 5 2   5 1 5  /  0 3 0   9 1 8 
7 + 7 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 9คงที่ = 23  25 หลักสิบบน จะได้ 3 - 5
7 + 7 + 8 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5คงที่ = 46  48 หลักหน่วยบน จะได้ 6 - 8
จากการคำนวณ เมื่อนำมาจับคู่จะได้ สองตัวบน4คู่ชุด คือ 36 38 56 58 เพื่อใช้ซื้อในงวดถัดไป

ผลรางวัล (งวดวันที่ 1 มีนาคม 2563) 875938 สองตัวบน 38 เข้าตรงๆตามสูตรที่คำนวณ

งวดวันที่ 1 มีนาคม 2563     8 7 5 9 3 8     2 9 4   3 2 8  /  5 9 7   7 8 0 
8 + 8 + 5 + 5 + 5 + 7 + 7 + 9คงที่ = 54  56 หลักสิบบน จะได้ 4 - 6
8 + 8 + 7 + 5 + 5 + 5 + 3 + 3 + 8 + 3 + 2 + 2 + 2 + 8 + 5คงที่ = 74  76 หลักหน่วยบน จะได้ 4 - 6
จากการคำนวณ เมื่อนำมาจับคู่จะได้ สองตัวบน4คู่ชุด คือ 44 46 64 66 เพื่อใช้ซื้อในงวดถัดไป

ผลรางวัล (งวดวันที่ 16 มีนาคม 2563) 503446 สองตัวบน 46 เข้าตรงๆตามสูตรที่คำนวณ

งวดวันที่ 16 มีนาคม 2563     5 0 3 4 4 6     7 2 6   2 5 8  /  6 6 1   4 0 4 
5 + 5 + 6 + 6 + 6 + 1 + 1 + 9คงที่ = 39 41 หลักสิบบน จะได้ 9 - 1
5 + 5 + 0 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 6 + 2 + 5 + 5 + 5 + 8 + 5คงที่ = 63 65 หลักหน่วยบน จะได้ 3 - 5
จากการคำนวณ เมื่อนำมาจับคู่จะได้ สองตัวบน4คู่ชุด คือ 93 95 13 15 เพื่อใช้ซื้อในงวดถัดไป

ผลรางวัล (งวดวันที่ 1 เมษายน 2563 **ออกรางวัลวันที่ 16 พฤษภาคม 2563) 051095 สองตัวบน 95 เข้าตรงๆตามสูตรที่คำนวณ

สูตรหวย เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติการออกรางวัลงวดก่อนหน้า ตัวเลขที่ได้เกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลัง ไว้ใช้ดูเพื่อเป็นแนวทางเสี่ยงโชคเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการชม และเสี่ยงโชคอย่างมีสติ จากสูตรคำนวณข้างต้น จะเห็นได้ว่า เลขที่ได้จากการคำนวณนั้นเมื่อนำมาจับคู่กันแล้ว ก็เข้าตรงๆตามสูตรคำนวณ หรือเหล่าชาวหวยท่านใด จะแยกเล่นเพียงตัวใดตัวหนึ่ง ก็สามารถแยกเล่นนำไป ซื้อหวยออนไลน์ ได้เช่นกัน