สูตรเลขเด่นล่างตัวเดียว สูตรคำนวณหาเลขเด่นล่าง สูตรหวยระยะยาวใช้ได้ทุกงวด

สูตรหวย เป็นเพียงสูตรการคำนวณจากสถิติการออกรางวัลงวดที่ผ่านๆมา เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ซื้อเลขรางวัล สูตรเลขเด่นล่างตัวเดียว เป็นเพียงสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์รูปแบบหนึ่ง ที่ใช้ผลรางวัลของงวดก่อนหน้า เพื่อหาเลขที่ตรงกับการออกรางวัลงวดต่อไป เลขที่ได้จากการคำนวณอาจไม่ถูกต้องเต็ม
100 เปอร์เซ็น แต่จากการคำนวณตามสูตร ก็มีโอกาสที่สูงมากที่รางวัลจะออกมาตรงกับเลขที่คำนวณได้ สูตรมีรูปแบบการคำนวณดังนี้

หลักแสนรางวัลที่ 1 + หลักหมื่นรางวัลที่ 1 + หลักพันรางวัลที่ 1 (2ครั้ง) = ผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์ + หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 + หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 + 1 คงที่ = เลขเด่นล่าง
***ค่าที่ได้จากการคำนวณจะใช้พียงหลักหน่วยเท่านั้น เป็นเลขเด่นล่าง***
สูตรเลขเด่นล่างตัวเดียว

ตัวอย่างการคำนวณ สูตรเลขเด่นล่างตัวเดียว สูตรหวย LOTTODUCK

งวดวันที่ 17 มกราคม 2563     4 9 1 7 7 4     0 0 4 
4 + 9 + 1 + 1 = 15
15 + 0 + 4 + 1 คงที่ = 20
จากสูตรจะได้เลข เด่นล่าง 0 เพื่อใช้ซื้อในงวดถัดไป

ผลรางวัล 2ตัวล่างงวดวันที่ ( 1 กุมภาพันธ์ 2563 ) 06 เลขเด่นล่าง 0 เข้าที่หลักสิบล่าง ตามสูตรการคำนวณ

งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563     5 8 9 2 2 7     5 5 2 
5 + 8 + 9 + 9 = 31
31 + 5 + 2 + 1 คงที่ = 39
จากสูตรจะได้เลข เด่นล่าง 9 เพื่อใช้ซื้อในงวดถัดไป

ผลรางวัล 2ตัวล่างงวดวันที่ ( 16 กุมภาพันธ์ 2563 ) 94 เลขเด่นล่าง 9 เข้าที่หลักสิบล่าง ตามสูตรการคำนวณ

งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563     7 8 1 4 0 3     5 1 5 
7 + 8 + 1 + 1 = 17
17 + 5 + 5 + 1 คงที่ = 28
จากสูตรจะได้เลข เด่นล่าง 8 เพื่อใช้ซื้อในงวดถัดไป

ผลรางวัล 2ตัวล่างงวดวันที่ ( 1 มีนาคม 2563 ) 98 เลขเด่นล่าง 8 เข้าที่หลักหน่วยล่าง ตามสูตรการคำนวณ

งวดวันที่ 1 มีนาคม 2563     8 7 5 9 3 8     3 2 8 
8 + 7 + 5 + 5 = 25
25 + 3 + 8 + 1 คงที่ = 37
จากสูตรจะได้เลข เด่นล่าง 7 เพื่อใช้ซื้อในงวดถัดไป

ผลรางวัล 2ตัวล่างงวดวันที่ ( 16 มีนาคม 2563 ) 77 เลขเด่นล่าง 7 เข้าที่หลักสิบและหลักหน่วยล่าง ตามสูตรการคำนวณ

งวดวันที่ 16 มีนาคม 2563     5 0 3 4 4 6     2 5 8 
5 + 0 + 3 + 3 = 11
11 + 2 + 8 + 1 คงที่ = 22
จากสูตรจะได้เลข เด่นล่าง 2 เพื่อใช้ซื้อในงวดถัดไป

ผลรางวัล 2ตัวล่างงวดวันที่ ( 1 เมษายน 2563 **ออกรางวัลวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ) 22 เลขเด่นล่าง 2 เข้าที่หลักสิบและหลักหน่วยล่าง ตามสูตรการคำนวณ

LOTTODUCK นำเสนอสูตรเลขเด่นล่างตัวเดียวนี้ เป็นเพียงแนวทางในการคำนวณหาเลขเด่น เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจการซื้อรางวัล สูตรหวย เป็นเพียงสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์รูปแบบหนึ่ง ใช้ผลรางวัลงวดก่อนหน้า มาคำนวณการออกรางวัลงวดต่อไป เลขที่ได้จากการคำนวณอาจไม่ถูกต้องเต็ม 100เปอร์เซ็น แต่ก็มีโอกาสสูงที่รางวัลจะออกมาตรงกับเลขที่คำนวณได้ ยังมี สูตรเลขเด่นบนตัวเดียว นอกเหนือจากการคำนวณหาเลขเด่นแล้ว ยังมี เลขเด็ด จากสำนักดังต่างๆมากมาย